Eşcinselliğin Cezası Nedir İslam’da Şeriatta ve Kur’an’da

Ana SayfaLGBT Bilgileri

Eşcinselliğin Cezası Nedir İslam’da Şeriatta ve Kur’an’da

Eş cinselliğin İslam'da, dinse cezası nedir? Hangi ülkelerde eş cinseller kırbaçlanarak cezalandırılıyor? Eş cinselleri öldüren melunlar kim?

Eş Cinsellik Günah mıdır? LGBT Nedir?
Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu? Atom Bombası Teorisi
Eş Cinsellik Hastalık mıdır? Eş Cinsel Tedavi, Terapi

Eşcinselliğin cezası nedir? İslam’da ve şeriatta Ceza nasıl uygulanır? Eski toplumlarda ve şu anda şeriatla yönetilen ülkelerde eş cinsel bireylara hangi cezalar veriliyor? Binlerce yıldır bu ve benzeri konular tartışılmış ve onbinlerce sayfa ceza ve men etme metinleri yazılmıştır. Sadece eşcinselliğin cezası değil, yemeden içmeye, seksten, tuvalet adabına kadar yaşamın her adımı için kurallar koyulmtur. Belki yaşamın, ölümün, uzayın, gerçekliğin sırrı için bu kadar uğraşsaydık şimdiye yaşamın neden var olduğunu çözecektik… Düşünün 1000 yıl önce DNA bulunsaydı ne olurdu acaba? Oysaki lüks eşyalar, söhret, süslü ışıklı betondan şehirler; birbirinden değerli objeler içinde birbirimizi ötekileştirerek hem de bütün cinsel ayrımlarla öleceğimiz günü bekliyoruz…

Sümer’de Eşcinselliğin Cezası Neydi?

Sümer’de Kur’an’daki ve şeriattaki gibi eşcinselliğin cezası var mıydı? “Kadeşim” bu kelime Sümerliler zamanında kutsal mabetlerdeki eş cinsel erkeklere verilen admış. Tek tanrılı dinler başlamadan önce Sümer mabedlerindeki kutsal fahişelik görevini yapan erkekler de varmış. Eşcinsellik normal bir durum olarak karşılanırmış. İlahilerinde (Tanrıça İnanna’ya yazılan)

“Erkek olan kadınlar
Kadın olan erkekler
Önünden geçer, sana selam, der.
Kadın olan fahişeler,
Erkek olan fahişeler…”

(Muazzez İlmiye Çığ, Bereket Kültü ve Mabed Fahişeliği)

Gibi benzer anlatımlar ile bir zamanlar homofobik olmayan bir toplum varmış.🌈 Yine Yunanlılar olimpiyat müsabakalarına çıplak katılırlarmış. Yani akıllarında bir hinlik bir cin fikirlilik de yokmuş. Sadece penis ucundaki derinin baş tarafını “kynodesme” denen bir deri sicimle bağlanırmış. Yine çıplaklığı hiç sorun etmeyen yerliler de vardır.

Lut ve ailesi helak olmaktan kaçıyor

Lut ve Ailesi

Kur’an’da Lut Kavmi’nin Cezalandırılması

Kur’anda eşcinsellik suçu işleten kavim Lut kavmi ve cezası. Lût’u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: “Sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?” Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz.” Araf Süresi: 80-81. Ayetler.

Burada Lut halkından önce hiçbir insanın yapmadığı tabiri kullanılsa da aslında eş cinsellik Sümerlerde vardı ve mabetlerde bile Tanrılar adına yapılırdı. Eş cinsellik suç değildi. Ve Lut’tan önce de vardı… Ayet gerçekten de çok ilginç. Tabletler, yani bilim tam tersini söyleyerek eş cinselliğin tarihinin çok eskiye dayandığını ve doğal, olağan bir insanlık hali olarak karşılandığını söylüyor. Daha fazla detay için TIKLA

Eşcinselliğin cezası: Kur’an’da zaten eş cinselere yakma, kırbaç, taşlama, öldürme gibi hiç bir ceza verilmiyor. Böyle bir bahis dahi yoktur. Peki bu cezalar nereden çıkıyor?

kırbaçlanan eş cinsel adam

Eş Cinseliğin Kırbaç Cezası Endonezya

Turan Dursun Din Bu 3 kitap sayfa 14’ü okurken İbni abbastan aktarılan F. Razi tefsirinde bulunan bir paragraf almış. Lut halkı “arkalarını verenleri” başka milletlerden seçiyorlarmış ve evlilikler de normalmiş. Lut halkının meşhur helak olması meselesi ise aslında ilk olarak Tevrat’ta geçiyor.

Allah, sadece eş cinselleri değil; hayvanları, kadınları, çocukları, bebekleri ile herkesi helak ediyor? Niye? Sonra sadece gay erkek eş cinsellerden bahsediliyor. Eş cinsellik sadece erkeklerle sınırlı değildir ki! Lezbiyenlerin, transseksüellerin vs. hükmü ne olacak! Lut halkı erkek eş cinsellerden oluşuyordu. Sonra Tevrat’ta Lut’un kızları ile bir mağarada yatıp, kızlarını hamile bıraktığından da bahsediyor.

Tevrat, Eş cinselliği lanetleyen Lut’un kızları ile yattığını hikaye ediyor. Kur’an’da ise suçlu suçsuz, bebek; çocuk; hayvan bitki; yaşlı demeden herkes helak ediliyor? Adalet nerede? Lut halkının helak söylencesindeki meleklerin şehri kanatları üzerinde göğe kaldırması ve yere bırakıp yerle bir etmesi gibi temalar Sümerlilerin Etana efsanesindeki kartal temasına da benziyor.( Muazzez İlmiye Çığ, Ortadoğu Uygarlık Mirası 2)

çpüşen eş cinsel çift sanat

Eş Cinsel çift

Homoseksüellik Zina mıdır?

Eş cinsellik zina mıdır? Evet İslam Âlimleri, İslam Hukukçuları bunu da tartışmışlar. İfade aynen şu şekilde: Zina: Kesinlikle haram ve doğal olarak da şehvet kaynağı olacak nitelikte, ‘ferc’in ‘fere’e sokulması.” (F. Râzî, eft-Tefsirul-Kebîr, 23/131.) (T. Dursun Din Bu 3. S. 8) (T. Tursun Din bu 3 s. 9-20)

Oysa kalçalar cinsel organ olarak kabul edilmez. Hatta kalçaları göstererek protesto etmek, ya da muziplik yapmak da cinsel bir eylem sayılmaz. (Demon Morris, Çıplak Adam, Erkek Vücudu Üzerine Bir İnceleme)

Hayvanlarla seks, delilerle seks zina sayılmıyor. Burada yine suçlu hayvan oluyor çünkü hayvan sahibi hayvanının cinsel bölgelerini bir örtüyle kapatmalıdır. Yine ergin olmayanların cinsel birleşmesi zina sayılmıyor. Ayrıca zina olması için şehvetli olacak ve diriye olacak, ölü ile olmayacak. Ölüyle seksi kim düşünür? Neden bunu bile düşünmüşler? Ergin olmayanların cinsel birleşmesi zina mıdır konusuna neden kafa yormuşlar? Başka konu mu yokmuş? Düşünün bu kadar karmaşık ve hayvanları bile korumayan yorumlar arasında tek suçlu eş cinseller. Cinsellik konusu zaten tamamen çığırından çıkmış durumda ki eş cinsellik de bundan nasibini almış. Şimdi biz bu hükümlere nasıl güvenelim? Nasıl inanalım?

şensiye altında öpüşen kadın lezbiyen çift

Gay kadınlar

Penis bereketin simgesiydi: Yine eş cinsellere verilen cezalar var. Bundan önce şunu söyleyeyim ki Tevrat öncesinde özellikle Sümerlilerde cinsellik bir tabu değildir. Özellikle penis, bereketi simgelerdi. Erekte olmuş penis objeleri (şu anki dildolar, vibratörler ya da silikon fantezi yapma penisler gibi ama seks objesi değil onlar) bereket kültünde çok önemli yere sahip ve asla sapıklık olarak görülmüyor. Çıplaklık insanın en doğal hali…

Pride yürüyüşü bayrak not afraid

LGBT yazıları. Eşcinsellik günah mıdır? Psikolojik midir tedavi edilebilir mi? Homofobi nedir? Harika bilgiler TIKLA

Eşcinselliğin Cezası Nedir? İslam’da ve Şeriatta

Yukarıdaki kırmızı bantta yazdığı gibi bu cezaların hepsi uydurmadır ve homofobi içerir, insanlık suçudur.  Kur’an eş cinsellere CEZA VERMEZ

Şimdi merhamet ve akıl dini İslam’da eş cinsellere verilen cezalarla bakalım. İslam’da ve Şeriatta eşcinselliğin cezası Kur’an temelli değildir. Yine haberlerde bazı uzak doğu Müslüman ülkelerinde, Afrika’daki müslüman ülkelerde eş cinsellere kırbaç cezalarının verildiğini okuyor, izliyoruz. Bazı melun orta doğu teröristleri de İslam âlimlerinin hükmünü uyguladıklarını varsayarak eş cinsel bireyleri ya yakarak ya da yüksek bir yerden atarak katlediyorlar. Kendi cinayetlerini, talanlarını, insanlıktan çıkarak yaptıkları terörü görmeyerek, akılları sıra adaleti uyguluyorlar…

Oysa gerçek din sevgi dolu merhametli insanlar oluşturmaz mıydı? Medeni ve aydınlık zihinler için her yaşam değerlidir.

Endonezya’da Kırbaçlama Uygulaması

Eşcinselliğin cezası: Aşağıda eş cinsel bir bireyin Endenozya’da 2017 yılında kırbaçlanmasını izleyen kuru kalabalık fotoğrafı var. Ortaçağ’da giyotinde idam edilenleri ya da asılanları izleyen kalabalığın aynısı… Fakat arada 200-600 yıl gibi bir uçurum var. ⛔⛔⛔

Eş cinseller kırbaçlanırken izleyen kuru kalabalık

Endenozya’da Eşcinselliğin Cezası

Şeriatta, Dinde ve Hadislerde Eşcinselliğin cezası

  • Bu suçu işleyen kimse, yakılmalıdır!”,
  • Bu suçu işleyen kimse, üzerine duvar yıkılarak öldürülmelidir!”,
  • Bu suçu işleyen kimse, yüksek bir yerden tepesi üstüne dikilip ve taşla da bağlandıktan sonra atılarak öldürülmelidir.

Taşlanarak öldürülme:

(Bkz. Hidâye, 2/496; Dürer, 2/66.) Kimilerine göre de, bu işi işlemiş olan, “taşlanarak” öldürülmelidir. (Bkz. Kitabu 1-Fıkh, Ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa, 5/ 141 ve öt.; Tirmizî, Kitabu’l-Hudûd/24, 1456′ no.lu hadis nedeniyle yer verilengörüşler.)  (T. Dursun Din Bu 3 S. 17)

İbn Abbas’tan, Peygamberin şöyle dediğini söylediği aktarılıyor:
– “Lût toplumunun yaptığı türden iş (eş cinsellik) yapan kimseleri bulduğunuzda, yapanı (aktif durumda olanı), ‘kendisini yaptıran’ı (meful = pasif durumda olanı) öldürün!” (Bkz. Ebu Dâvûd, Kitabu’l- Hudûd/29, hadis no: 4462; Tirmizî, Kitabu’l-Hudûd/24, hadis no: 1456; İbn Mace, Kitabu’l-Hudûd/12, hadis no: 2561.)

Recm Cezası

Ebu Hureyre, Peygamberden, Lût toplumunun yaptığı türden iş yapanlar (eş cinseller) hakkında soru sorulduğunu ve Peygamberin de şu karşılığı verdiğini anlatır: -“Üstte olanı da, altta bulunanı da (aktifi de, pasifi de) ‘recm’edin (öldürünceye dek taşlayın)!” (Bkz. Ibn Mace, Kitabu’l-Hudûd/12, hadis no: 2562.)

 

LGBT Gay temalı 50+ film i ve diziler için TIKLA

“Ta’zir (azarlama) cezası”:
Ebu Hanife’ye ve onun görüşünü benimseyenlere göre, “livata” suçunu işlemiş olana verilmesi gereken ceza budur. “Suçlu, tevbe edene ya da ölene dek hapse atılmalıdır” diyenler de var. (Bkz. Fıkıh kitapları, örneğin, Hidâye, 2/496.)

Ters ilişki: Kadınla “arkadan (’dübür’den) birleşmeler, bir başka deyişle “ters ilişki”ler de, “Lût toplumunun işi” (“livata”), yani “erkeğin erkekle cinsel ilişkisi” hükmünde görülür. (Bkz. Fıkıh kitapları, örneğin, Hidâye, 2/496.) (T. Dursun Din Bu 3 S. 16)

LGBT bayrak ve insan illustyrasyon

LGBT eş cinsel

21. yy’da Durumumuz

Bu cezaları kabul etmek mi? Daha o kadar çıldırmadım 👎 Bu planlı ve bilerek adam öldürme suçudur. Hatta canavarca duygularla acımasızca insan öldürmektir. Modern aydınlık beyinler ve modern hukuk bunu kabul etmez… ⛔

İçinden Çıkılamayan ve fıkıh kitaplarında şu an Youtube’da tartışılan bir Konu da Atom Altı parçacıklar neden bu kadar çok çeşitli, dermişim ama değil… Konular o kadar gereksiz ki anlatamam: ‘dübür’den birleşmek caiz midir? Bu bile tartışılıyor. Yukarıda bir alıntı yazmıştım. Anal seks ve hükmü konusu bile hâlâ din bilginleri (!) tarafından tartışılıyor. Youtube’da onlarca video bulabiliriz. Başka işleri yokmuş gibi buna benzer yüzlerce faydasız konu var.

Oysa bu konular yerine yaşama, insana, insanlığa ve evrensel bilgiye; birlikte yaşamaya ve kimseyi ötekileştirmeden herkesi seçimleriyle özgür bırakmaya kendimiz programlasak daha iyi olacak. Gelecekte insanlık teknolojisi ve geliştirdiği düşüncesi ve aydınlattığı zihni ile ya evrene açılacak kozmik bir varlık olacak ya da ürettiği teknoloji ve karanlık düşüncleri ile dünya gezegenini de mahvedip tür olarakkendi sonunu hazılayacak. 👎 Özellikle eşcinsellik karşıtı nefret lobileri sosyal medya üzerinden LGBT bireyleri adeta taciz ve tehdit ediyorlar.

Orijinal yazı. Okuma notlarımdan. Yazıyı alıntı yapmak isterseniz lütfen iletişime geçin. İletişim için TIKLA

Fotoğraflar:
https://edition.cnn.com/2017/05/23/asia/indonesia-caning-homosexuality/index.html?
https://www.cnnturk.com/video/dunya/endonezyada-kirbac-cezasi

Sosyal medyadaki LGBT tartışmaları ve nefret lobilerinin troll saldırıları TIKLA

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
error: İçerik kopyalanamaz. Ne kadar ayıp, görmemiş olayım